Reino

Filo

Clase

Orden

Familia

Plantae

BRYOPHYTA

Bryopsida

Splachnales

Splachnaceae

Lista de géneros

Brachymitrion

Splachnum

Tayloria

Tetraplodon