Reino

Filo

Clase

Orden

Familia

Género

Plantae

BRYOPHYTA

Bryopsida

Splachnales

Splachnaceae

Tetraplodon

Lista de especies

mnioides (Hedw.) B. S. G.