Reino

Filo

Clase

Orden

Familia

Género

Plantae

PTERIDOPHYTA

Pteropsida

Filicales

Tectariaceae

Lastreopsis

Lista de especies

effusa (Sw.) Tindale

exculta (Mett.) Tindale

killipii (C. Chr. & Maxon) Tindale