Reino

Filo

Clase

Orden

Familia

Género

Plantae

MAGNOLIOPHYTA

Magnoliopsida

Sapindales

Rutaceae

Erythrochiton

Lista de especies

gymnanthus Kallunki