Reino

Filo

Clase

Orden

Familia

Plantae

MAGNOLIOPHYTA

Magnoliopsida

Violales

Flacourtiaceae

 

Lista de géneros

Abatia

Banara

Carpotroche

Casearia

Chiangiodendron

Flacourtia

Hasseltia

Hasseltiopsis

Homalium

Lacistema

Laetia

Lindackeria

Lozania

Lunania

Macrohasseltia

Mayna

Pleuranthodendron

Prockia

Ryania

Tetrathylacium

Xylosma

Zuelania