Reino

Filo

Clase

Orden

Familia

Plantae

MAGNOLIOPHYTA

Liliopsida

Arales

Araceae

 

Lista de géneros

Alocasia

Anthurium

Caladium

Chlorospatha

Colocasia

Dieffenbachia

Dracontium

Epipremnum

Heteropsis

Homalomena

Monstera

Montrichardia

Philodendron

Pistia

Rhodospatha

Spathiphyllum

Stenospermation

Syngonium

Urospatha

Xanthosoma

Zantedeschia