1. Sifón respiratorio ausente (Fig. 1)........................................................................................................2
Sifón respiratorio presente (Fig. 2).......................................................................................................3

Fig. 1 Larva de Anopheles sp. mostrando
ausencia de sifón respiratorio.
Fig. 2 Larva de Wyeomyia sp. mostrando
el sifón respiratorio

 

Inicio | Introducción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24